Gatunki literackie w Biblii - strona 2
      Biblia | inne lektury | kontakt | polityka cookies |
streszczeniaopracowaniebohaterowietest   

Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Lektury -> Biblia

Gatunki literackie w Biblii

Kazanie - to gatunek ściśle związany z Biblią. Można określić go jako mowę skierowaną do wiernych, która ma na celu pouczenie, a także wyjaśnienie prawd wiary. W przeszłości kazania wygłaszały także osoby świeckie, kierujące swe wypowiedzi do szerokich rzesz, obecnie to domena kapłanów.

Modlitwa - jest to bardzo szeroki gatunek, a wspólną cechą jego przykładów jest to, że skierowane są do Boga. Mogą mieć różny charakter – błagalny, dziękczynny, pochwalny. „Spotykamy zarówno modlitwy liryczne, jak i epickie. Modlitwa, przybiera różnorodne formy, zależnie od epoki, przekonań i wyznania, zmienia się wraz z upływem czasu, lecz zwykle przybiera postać rozmyślań i kontemplacji na temat Boga, czy też bóstwa i Jego relacji z człowiekiem” - Hasło: „Modlitwa”. W: „Słownik terminów literackich i gramatycznych”. Pod red. Z. M. Dominów. Poznań 2010, s. 131.

Lamentacja - inaczej zwana trenem – utwór liryczny o charakterze żałobnym. W Biblii w skład „Lamentacji” wchodzi pięć trenów, z których cztery przestrzegają formy akrostychu. Mają po dwadzieścia dwie zwrotki uporządkowane pod względem rytmicznym (podobny rozmiar i budowa). Opłakują one klęskę królestwa judzkiego w VI w. p.n.e. Późniejsze treny pisano najczęściej po śmieci ważnych osób w celu ich uczczenia. Przedstawiały one zasługi i przymioty zmarłych, chwaliły jej dokonania i wyrażały żal po stracie.

Apokalipsa - to objawienie, odsłonięcie tajemnicy. Autorzy apokalips od początku piszą dla czytelników, wzywają w swych tekstach do wytrwania w niezłomnej wierze i zawierzeniu Bogu, gdyż to on kieruje losami świata i Jego Królestwo nadchodzi (nie ma tu mowy o nawróceniu – jest na nie za późno). Opisane wydarzenia mają nastąpić gwałtownie. Nadejście końca świata ma łączyć się ze burzeniem dotychczasowego porządku. Apokalipsę możemy określić jako skomplikowaną wizję, a pisane były zazwyczaj językiem symbolicznym. Główne symbole to liczby (m.in. 3, 7, 12, 1000), kolory, postaci zwierzęce i tradycyjne obrazy. Ponadto cechą apokalips jest przypisywanie ich autorstwa wielkim mężom z odległej przeszłości (św. Jan się od tej zasady wyłamuje).
strona:    1    2  


Zobacz inne artykuły:

Inne
Księga Koheleta – streszczenie i opracowanie
Księga Hioba – streszczenie i opracowanie
Opis stworzenia świata i człowieka według Księgi Rodzaju
Podział ksiąg biblijnych
Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie - analiza i interpretacja
Przypowieść o synu marnotrawnym - analiza i interpretacja
Apokalipsa św. Jana – streszczenie i opracowanie
Hymn o miłości św. Pawła – analiza i interpretacja
Pieśń nad Pieśniami – analiza i interpretacja
Języki Biblii i przekłady
Gatunki literackie w Biblii
Bohaterowie Nowego Testamentu
Bohaterowie Starego Testamentu
Symbolika biblijna
Stylizacja biblijna
Biblia jako dzieło kulturotwórcze
Zwroty frazeologiczne w Biblii
Bibliografia do Biblii
Nawiązania do Biblii w literaturze
Przypowieść jako gatunek literacki
Ewangelia jako gatunek literacki
Psalm jako gatunek literacki

Tagi:
Partner serwisu: