Bohaterowie Starego Testamentu - strona 2
      Biblia | inne lektury | kontakt | polityka cookies |
streszczeniaopracowaniebohaterowietest   

Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Lektury -> Biblia

Bohaterowie Starego Testamentu

Mojżesz - jedna z najważniejszych postaci Starego Testamentu. Był prawodawcą Izraela, uznaje się go za autora Pięcioksiągu. Wyprowadził Żydów z niewoli egipskiej. Podczas wędrówki Bóg w postaci gorejącego krzaka rozmawiał wielokrotnie z Mojżeszem. Na Górze Synaj przekazał Mojżeszowi Dziesięcioro Przykazań (Dekalog). W drodze do Ziemi Obiecanej, która trwała około czterdziestu lat, Bóg czynił wiele cudów, np. przeprowadził podróżnych przez Morze Czerwone, zsyłał pożywienie z nieba w postaci manny, źródło wody wytrysnęło za uderzeniem różdżki w skałę. Mojżesz umarł w wieku 120 lat, nikt nie zna miejsca pochówku.

Dawid - król Izraela, który miał za zadanie doprowadzić do zjednoczenia plemion izraelskich. Biblia wspomina o nim jako o poecie zainteresowanym liturgią, człowieku muzykalnym. Zasłynął z pokonania za pomocą sprytu Goliata (używał procy). Panował on ok. 1010-970 r. p.n.e. Przeobraził system państwowy, zreformował armię. Dzięki zawieranym małżeństwom zyskał przychylność ościennych państw. Miał opinię człowieka mądrego, ale też słabego i grzesznego. Z jego związku z Batszebą narodził się król Salomon, który doprowadził Jerozolimę do rozkwitu.

Salomon – syn Dawida, król Izraela. Zasłynął ze swojej mądrości i rozwagi. Do historii przeszła opowieść, o rozstrzygnięciu sporu dwóch kobiet o dziecko. Gdy obie przyznawały się do macierzyństwa, Salomon rozkazał przeciąć mieczem niemowlę. Wówczas jedna z niewiast zrezygnowała z prawa do dziecka w obawie o jego życie. Król uznał, że właśnie ta jest prawdziwą matką, gdyż powodowana miłością woli oddać syna drugiej kobiecie niż skazać go na śmierć. Salomon dbał również o rozwój kraju, rozbudowywał go, rozwijał kulturę i literaturę.

Izajasz – uważany jest za najważniejszego biblijnego proroka. Pozostawił po sobie olbrzymią spuściznę. Pochodził ze znamienitego jerozolimskiego rodu. Urodził się ok. 765 r. p.n.e. Jego rola polegała na nawoływaniu grzeszników do poprawy, zapowiedzenia zagłady królestwa Izraela i Judy jako karę za niewierność wobec Boga. W swej działalności zajmował się polityką, etyką i religią.

Jonasz - człowiek, który przetrwał w brzuchu wielkiej ryby. Nie wypełnił Bożego rozkazu i próbował uciec z kraju. Morska burza wyrzuciła go ze statku. Bóg uratował Jonasza, posłał wielką rybę, która połknęła rozbitka, potem podpłynęła do brzegu i wyrzuciła go na piasek.




strona:    1    2  


Szybki test:

Zamiast ofiary z Izaaka Abraham złożył Bogu w ofierze:
a) barana
b) jagnię
c) kozła
d) owcę
Rozwiązanie

Ezaw to brat bliźniak:
a) Izaaka
b) Jakuba
c) Abrahama
d) Mojżesza
Rozwiązanie

Batszeba była matką:
a) Izaaka
b) Jonasza
c) Salomona
d) Dawida
Rozwiązanie

Zobacz inne artykuły:

Inne
Księga Koheleta – streszczenie i opracowanie
Księga Hioba – streszczenie i opracowanie
Opis stworzenia świata i człowieka według Księgi Rodzaju
Podział ksiąg biblijnych
Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie - analiza i interpretacja
Przypowieść o synu marnotrawnym - analiza i interpretacja
Apokalipsa św. Jana – streszczenie i opracowanie
Hymn o miłości św. Pawła – analiza i interpretacja
Pieśń nad Pieśniami – analiza i interpretacja
Języki Biblii i przekłady
Gatunki literackie w Biblii
Bohaterowie Nowego Testamentu
Bohaterowie Starego Testamentu
Symbolika biblijna
Stylizacja biblijna
Biblia jako dzieło kulturotwórcze
Zwroty frazeologiczne w Biblii
Bibliografia do Biblii
Nawiązania do Biblii w literaturze
Przypowieść jako gatunek literacki
Ewangelia jako gatunek literacki
Psalm jako gatunek literacki





Tagi:
Partner serwisu: