Biblia
      Biblia | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowietest   


Test:

Hiob został skazany na cierpienia na skutek:
a) nadmiernej pychy
b) grzechu ciężkiego
c) nadmiernej pokory
d) zakładu Boga z Szatanem
Rozwiązanie

Podczas aktu Stworzenia Pan Bóg stworzył człowieka:
a) szóstego dnia
b) piątego dnia
c) siódmego dnia
d) pierwszego dnia
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Apoteoza to inaczej:
a) pochwała
b) objawienie
c) ubóstwienie
d) misterium
Rozwiązanie

Batszeba była matką:
a) Dawida
b) Izaaka
c) Salomona
d) Jonasza
Rozwiązanie

Autorstwo „Pieśń nad pieśniami” przypisuje się:
a) Dawidowi
b) Koheletowi
c) Izajaszowi
d) Salomonowi
Rozwiązanie

Wśród Apostołów nie odnajdziemy:
a) Mateusza
b) Macieja
c) Marka
d) Filipa
Rozwiązanie

Hiob jest między innymi symbolem:
a) ułomności ludzkich zsyłających na człowieka karę
b) bezkrytycznej postawy wobec bólu i cierpienia
c) biblijnego męczennika
d) niezłomnej postawy i godności człowieka w chwili próby
Rozwiązanie

Św. Paweł stawia miłość ponad:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) dar prorokowania
c) poznanie całej wiedzy
d) mówienie językami aniołów
Rozwiązanie

Teofania to:
a) pieśń dziękczynna skierowana do Boga
b) wywyższenie Boga
c) złożenie Bogu ofiary
d) spotkanie człowieka z Bogiem
Rozwiązanie

Symbolicznym zwierzęciem przypisywanym św. Łukaszowi był:
a) baran
b) wół
c) orzeł
d) lew
Rozwiązanie


Herodiada doprowadziła do śmierci:
a) Judasza
b) św. Pawła
c) Jana Chrzciciela
d) św. Piotra
Rozwiązanie

Zamiast ofiary z Izaaka Abraham złożył Bogu w ofierze:
a) kozła
b) owcę
c) barana
d) jagnię
Rozwiązanie

Studnia w Biblii jest symbolem:
a) grzechu pierworodnego
b) oczyszczenia
c) Boga
d) zbawienia
Rozwiązanie

Być na świeczniku oznacza:
a) płonąć ze wstydu
b) być wyśmiewanym przez innych
c) być zapomnianym
d) być kimś popularnym
Rozwiązanie

Kto odpieczętował tajemniczą Księgę?
a) Starcy
b) Bóg Ojciec
c) Czterech Jeźdźców
d) Baranek
Rozwiązanie

Do ilu Kościołów Jan skierował Apokalipsę?
a) 3
b) 7
c) 12
d) 4
Rozwiązanie

Pieśń nad Pieśniami nie jest
a) pieśnią weselną
b) pieśnią religijną
c) pieśnią żałobną
d) zbiorem pieśni
Rozwiązanie

Pan Bóg stworzył ziemię z:
a) bezładu i ciemności
b) połączenia żywiołów
c) niebytu i nicości
d) Chaosu
Rozwiązanie

Ezaw to brat bliźniak:
a) Abrahama
b) Jakuba
c) Izaaka
d) Mojżesza
Rozwiązanie

Największą wartością według św. Pawła jest:
a) miłość
b) miłosierdzie
c) nadzieja
d) wiara
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Oblubieniec może być:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) Bogiem-Jahwe
c) kochankiem Oblubienicy
d) Chrystusem
Rozwiązanie

Armagedon to inaczej:
a) Sąd Ostateczny
b) zagłada ludzkości
c) koniec świata
d) objawienie
Rozwiązanie

Oddanie czegoś wartościowego za coś o niewielkiej wartości to oddanie czegoś za:
a) salomonowy wyrok
b) mannę z nieba
c) miskę soczewicy
d) laskę Mojżesza
Rozwiązanie

Symbolem płodności służącym do odpędzania złych mocy była:
a) lilia
b) trzcina
c) skała
d) laska
Rozwiązanie

Apokalipsa św. Jana powstała:
a) w I w. n.e.
b) w II w. n. e.
c) na przełomie I i II w. n. e.
d) w I w. p.n.e.
Rozwiązanie

Kosmiczną całość symbolizowała liczba:
a) dwanaście
b) cztery
c) trzy
d) siedem
Rozwiązanie

Umrzeć to inaczej przenieść się na łono:
a) Hioba
b) Łazarza
c) Mojżesza
d) Abrahama
Rozwiązanie

W słup soli zamieniła się żona:
a) Lota
b) Izajasza
c) Hioba
d) Abrahama
Rozwiązanie

Opis stworzenia świata ma strukturę:
a) dziękczynną
b) apokaliptyczną
c) lamentacyjną
d) hymniczną
Rozwiązanie

Wierzgać przeciw ościeniowi oznacza:
a) daremnie się buntować
b) popaść w rozpacz
c) wystosowywać bezpodstawne zarzuty
d) nie zgadzać się z kimś
Rozwiązanie

Tagi:
Partner serwisu: