Biblia | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowietest   

Test:

Opis stworzenia świata ma strukturę:
a) hymniczną
b) dziękczynną
c) apokaliptyczną
d) lamentacyjną
Rozwiązanie

Być na świeczniku oznacza:
a) płonąć ze wstydu
b) być wyśmiewanym przez innych
c) być zapomnianym
d) być kimś popularnym
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Hiob został skazany na cierpienia na skutek:
a) zakładu Boga z Szatanem
b) grzechu ciężkiego
c) nadmiernej pokory
d) nadmiernej pychy
Rozwiązanie

Armagedon to inaczej:
a) koniec świata
b) objawienie
c) Sąd Ostateczny
d) zagłada ludzkości
Rozwiązanie

Św. Paweł stawia miłość ponad:
a) poznanie całej wiedzy
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) dar prorokowania
d) mówienie językami aniołów
Rozwiązanie

Apokalipsa św. Jana powstała:
a) w I w. n.e.
b) na przełomie I i II w. n. e.
c) w I w. p.n.e.
d) w II w. n. e.
Rozwiązanie

Ezaw to brat bliźniak:
a) Mojżesza
b) Abrahama
c) Izaaka
d) Jakuba
Rozwiązanie

Herodiada doprowadziła do śmierci:
a) Jana Chrzciciela
b) św. Pawła
c) Judasza
d) św. Piotra
Rozwiązanie

Zamiast ofiary z Izaaka Abraham złożył Bogu w ofierze:
a) kozła
b) jagnię
c) owcę
d) barana
Rozwiązanie

Pieśń nad Pieśniami nie jest
a) zbiorem pieśni
b) pieśnią weselną
c) pieśnią żałobną
d) pieśnią religijną
Rozwiązanie


Wierzgać przeciw ościeniowi oznacza:
a) wystosowywać bezpodstawne zarzuty
b) daremnie się buntować
c) popaść w rozpacz
d) nie zgadzać się z kimś
Rozwiązanie

Oddanie czegoś wartościowego za coś o niewielkiej wartości to oddanie czegoś za:
a) laskę Mojżesza
b) salomonowy wyrok
c) miskę soczewicy
d) mannę z nieba
Rozwiązanie

Kosmiczną całość symbolizowała liczba:
a) siedem
b) cztery
c) dwanaście
d) trzy
Rozwiązanie

Hiob jest między innymi symbolem:
a) bezkrytycznej postawy wobec bólu i cierpienia
b) niezłomnej postawy i godności człowieka w chwili próby
c) ułomności ludzkich zsyłających na człowieka karę
d) biblijnego męczennika
Rozwiązanie

Symbolem płodności służącym do odpędzania złych mocy była:
a) laska
b) lilia
c) skała
d) trzcina
Rozwiązanie

Symbolicznym zwierzęciem przypisywanym św. Łukaszowi był:
a) lew
b) baran
c) wół
d) orzeł
Rozwiązanie

Apoteoza to inaczej:
a) ubóstwienie
b) misterium
c) pochwała
d) objawienie
Rozwiązanie

W słup soli zamieniła się żona:
a) Izajasza
b) Abrahama
c) Lota
d) Hioba
Rozwiązanie

Wśród Apostołów nie odnajdziemy:
a) Marka
b) Mateusza
c) Macieja
d) Filipa
Rozwiązanie

Kto odpieczętował tajemniczą Księgę?
a) Bóg Ojciec
b) Czterech Jeźdźców
c) Starcy
d) Baranek
Rozwiązanie


Autorstwo „Pieśń nad pieśniami” przypisuje się:
a) Salomonowi
b) Izajaszowi
c) Koheletowi
d) Dawidowi
Rozwiązanie

Batszeba była matką:
a) Salomona
b) Dawida
c) Izaaka
d) Jonasza
Rozwiązanie

Oblubieniec może być:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) Chrystusem
c) Bogiem-Jahwe
d) kochankiem Oblubienicy
Rozwiązanie

Umrzeć to inaczej przenieść się na łono:
a) Mojżesza
b) Hioba
c) Abrahama
d) Łazarza
Rozwiązanie

Podczas aktu Stworzenia Pan Bóg stworzył człowieka:
a) szóstego dnia
b) pierwszego dnia
c) piątego dnia
d) siódmego dnia
Rozwiązanie

Studnia w Biblii jest symbolem:
a) grzechu pierworodnego
b) zbawienia
c) Boga
d) oczyszczenia
Rozwiązanie

Pan Bóg stworzył ziemię z:
a) połączenia żywiołów
b) bezładu i ciemności
c) niebytu i nicości
d) Chaosu
Rozwiązanie

Do ilu Kościołów Jan skierował Apokalipsę?
a) 12
b) 7
c) 3
d) 4
Rozwiązanie

Największą wartością według św. Pawła jest:
a) wiara
b) miłosierdzie
c) miłość
d) nadzieja
Rozwiązanie

Teofania to:
a) wywyższenie Boga
b) spotkanie człowieka z Bogiem
c) złożenie Bogu ofiary
d) pieśń dziękczynna skierowana do Boga
Rozwiązanie

Tagi: