Biblia
      Biblia | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowietest   


Test:

Największą wartością według św. Pawła jest:
a) miłość
b) wiara
c) miłosierdzie
d) nadzieja
Rozwiązanie

Oblubieniec może być:
a) Chrystusem
b) Bogiem-Jahwe
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) kochankiem Oblubienicy
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Autorstwo „Pieśń nad pieśniami” przypisuje się:
a) Izajaszowi
b) Salomonowi
c) Dawidowi
d) Koheletowi
Rozwiązanie

Pan Bóg stworzył ziemię z:
a) połączenia żywiołów
b) Chaosu
c) bezładu i ciemności
d) niebytu i nicości
Rozwiązanie

Hiob jest między innymi symbolem:
a) bezkrytycznej postawy wobec bólu i cierpienia
b) niezłomnej postawy i godności człowieka w chwili próby
c) ułomności ludzkich zsyłających na człowieka karę
d) biblijnego męczennika
Rozwiązanie

Herodiada doprowadziła do śmierci:
a) św. Piotra
b) Judasza
c) św. Pawła
d) Jana Chrzciciela
Rozwiązanie

Kto odpieczętował tajemniczą Księgę?
a) Czterech Jeźdźców
b) Starcy
c) Bóg Ojciec
d) Baranek
Rozwiązanie

Do ilu Kościołów Jan skierował Apokalipsę?
a) 7
b) 4
c) 12
d) 3
Rozwiązanie

Teofania to:
a) wywyższenie Boga
b) złożenie Bogu ofiary
c) pieśń dziękczynna skierowana do Boga
d) spotkanie człowieka z Bogiem
Rozwiązanie

Batszeba była matką:
a) Salomona
b) Izaaka
c) Jonasza
d) Dawida
Rozwiązanie


Zamiast ofiary z Izaaka Abraham złożył Bogu w ofierze:
a) owcę
b) kozła
c) jagnię
d) barana
Rozwiązanie

Hiob został skazany na cierpienia na skutek:
a) nadmiernej pokory
b) nadmiernej pychy
c) grzechu ciężkiego
d) zakładu Boga z Szatanem
Rozwiązanie

Kosmiczną całość symbolizowała liczba:
a) dwanaście
b) siedem
c) cztery
d) trzy
Rozwiązanie

Podczas aktu Stworzenia Pan Bóg stworzył człowieka:
a) pierwszego dnia
b) piątego dnia
c) szóstego dnia
d) siódmego dnia
Rozwiązanie

Oddanie czegoś wartościowego za coś o niewielkiej wartości to oddanie czegoś za:
a) salomonowy wyrok
b) mannę z nieba
c) laskę Mojżesza
d) miskę soczewicy
Rozwiązanie

Symbolem płodności służącym do odpędzania złych mocy była:
a) lilia
b) trzcina
c) skała
d) laska
Rozwiązanie

Apoteoza to inaczej:
a) ubóstwienie
b) objawienie
c) pochwała
d) misterium
Rozwiązanie

Apokalipsa św. Jana powstała:
a) w II w. n. e.
b) w I w. p.n.e.
c) na przełomie I i II w. n. e.
d) w I w. n.e.
Rozwiązanie

Być na świeczniku oznacza:
a) być kimś popularnym
b) być wyśmiewanym przez innych
c) płonąć ze wstydu
d) być zapomnianym
Rozwiązanie

Pieśń nad Pieśniami nie jest
a) pieśnią weselną
b) pieśnią żałobną
c) zbiorem pieśni
d) pieśnią religijną
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Studnia w Biblii jest symbolem:
a) zbawienia
b) Boga
c) grzechu pierworodnego
d) oczyszczenia
Rozwiązanie

Wśród Apostołów nie odnajdziemy:
a) Marka
b) Mateusza
c) Filipa
d) Macieja
Rozwiązanie

Armagedon to inaczej:
a) zagłada ludzkości
b) Sąd Ostateczny
c) objawienie
d) koniec świata
Rozwiązanie

Wierzgać przeciw ościeniowi oznacza:
a) daremnie się buntować
b) popaść w rozpacz
c) nie zgadzać się z kimś
d) wystosowywać bezpodstawne zarzuty
Rozwiązanie

W słup soli zamieniła się żona:
a) Hioba
b) Lota
c) Izajasza
d) Abrahama
Rozwiązanie

Ezaw to brat bliźniak:
a) Izaaka
b) Mojżesza
c) Jakuba
d) Abrahama
Rozwiązanie

Opis stworzenia świata ma strukturę:
a) hymniczną
b) lamentacyjną
c) apokaliptyczną
d) dziękczynną
Rozwiązanie

Św. Paweł stawia miłość ponad:
a) mówienie językami aniołów
b) dar prorokowania
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) poznanie całej wiedzy
Rozwiązanie

Umrzeć to inaczej przenieść się na łono:
a) Abrahama
b) Łazarza
c) Hioba
d) Mojżesza
Rozwiązanie

Symbolicznym zwierzęciem przypisywanym św. Łukaszowi był:
a) wół
b) orzeł
c) lew
d) baran
Rozwiązanie

Tagi: