Biblia
      Biblia | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowietest   


Test:

Umrzeć to inaczej przenieść się na łono:
a) Łazarza
b) Abrahama
c) Mojżesza
d) Hioba
Rozwiązanie

Symbolem płodności służącym do odpędzania złych mocy była:
a) laska
b) trzcina
c) lilia
d) skała
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Św. Paweł stawia miłość ponad:
a) poznanie całej wiedzy
b) dar prorokowania
c) mówienie językami aniołów
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Hiob jest między innymi symbolem:
a) niezłomnej postawy i godności człowieka w chwili próby
b) biblijnego męczennika
c) ułomności ludzkich zsyłających na człowieka karę
d) bezkrytycznej postawy wobec bólu i cierpienia
Rozwiązanie

Kto odpieczętował tajemniczą Księgę?
a) Baranek
b) Bóg Ojciec
c) Starcy
d) Czterech Jeźdźców
Rozwiązanie

Pieśń nad Pieśniami nie jest
a) pieśnią weselną
b) pieśnią religijną
c) zbiorem pieśni
d) pieśnią żałobną
Rozwiązanie

Autorstwo „Pieśń nad pieśniami” przypisuje się:
a) Salomonowi
b) Izajaszowi
c) Koheletowi
d) Dawidowi
Rozwiązanie

Największą wartością według św. Pawła jest:
a) miłosierdzie
b) miłość
c) nadzieja
d) wiara
Rozwiązanie

Batszeba była matką:
a) Izaaka
b) Jonasza
c) Salomona
d) Dawida
Rozwiązanie

Zamiast ofiary z Izaaka Abraham złożył Bogu w ofierze:
a) jagnię
b) owcę
c) barana
d) kozła
Rozwiązanie


Apoteoza to inaczej:
a) ubóstwienie
b) pochwała
c) objawienie
d) misterium
Rozwiązanie

Wierzgać przeciw ościeniowi oznacza:
a) nie zgadzać się z kimś
b) daremnie się buntować
c) popaść w rozpacz
d) wystosowywać bezpodstawne zarzuty
Rozwiązanie

Do ilu Kościołów Jan skierował Apokalipsę?
a) 7
b) 3
c) 12
d) 4
Rozwiązanie

Oblubieniec może być:
a) Bogiem-Jahwe
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) kochankiem Oblubienicy
d) Chrystusem
Rozwiązanie

W słup soli zamieniła się żona:
a) Izajasza
b) Hioba
c) Lota
d) Abrahama
Rozwiązanie

Symbolicznym zwierzęciem przypisywanym św. Łukaszowi był:
a) baran
b) wół
c) lew
d) orzeł
Rozwiązanie

Pan Bóg stworzył ziemię z:
a) połączenia żywiołów
b) Chaosu
c) bezładu i ciemności
d) niebytu i nicości
Rozwiązanie

Opis stworzenia świata ma strukturę:
a) lamentacyjną
b) apokaliptyczną
c) hymniczną
d) dziękczynną
Rozwiązanie

Być na świeczniku oznacza:
a) być kimś popularnym
b) być wyśmiewanym przez innych
c) płonąć ze wstydu
d) być zapomnianym
Rozwiązanie

Hiob został skazany na cierpienia na skutek:
a) nadmiernej pokory
b) nadmiernej pychy
c) zakładu Boga z Szatanem
d) grzechu ciężkiego
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Herodiada doprowadziła do śmierci:
a) Jana Chrzciciela
b) św. Pawła
c) Judasza
d) św. Piotra
Rozwiązanie

Teofania to:
a) wywyższenie Boga
b) pieśń dziękczynna skierowana do Boga
c) spotkanie człowieka z Bogiem
d) złożenie Bogu ofiary
Rozwiązanie

Podczas aktu Stworzenia Pan Bóg stworzył człowieka:
a) pierwszego dnia
b) szóstego dnia
c) siódmego dnia
d) piątego dnia
Rozwiązanie

Studnia w Biblii jest symbolem:
a) oczyszczenia
b) grzechu pierworodnego
c) Boga
d) zbawienia
Rozwiązanie

Kosmiczną całość symbolizowała liczba:
a) siedem
b) dwanaście
c) cztery
d) trzy
Rozwiązanie

Oddanie czegoś wartościowego za coś o niewielkiej wartości to oddanie czegoś za:
a) salomonowy wyrok
b) laskę Mojżesza
c) miskę soczewicy
d) mannę z nieba
Rozwiązanie

Armagedon to inaczej:
a) Sąd Ostateczny
b) objawienie
c) zagłada ludzkości
d) koniec świata
Rozwiązanie

Ezaw to brat bliźniak:
a) Izaaka
b) Mojżesza
c) Abrahama
d) Jakuba
Rozwiązanie

Apokalipsa św. Jana powstała:
a) w I w. n.e.
b) w II w. n. e.
c) na przełomie I i II w. n. e.
d) w I w. p.n.e.
Rozwiązanie

Wśród Apostołów nie odnajdziemy:
a) Mateusza
b) Filipa
c) Macieja
d) Marka
Rozwiązanie

Tagi: