Biblia
      Biblia | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowietest   


Test:

Pieśń nad Pieśniami nie jest
a) pieśnią religijną
b) pieśnią żałobną
c) zbiorem pieśni
d) pieśnią weselną
Rozwiązanie

Podczas aktu Stworzenia Pan Bóg stworzył człowieka:
a) piątego dnia
b) siódmego dnia
c) pierwszego dnia
d) szóstego dnia
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606
Być na świeczniku oznacza:
a) płonąć ze wstydu
b) być zapomnianym
c) być kimś popularnym
d) być wyśmiewanym przez innych
Rozwiązanie

Wierzgać przeciw ościeniowi oznacza:
a) popaść w rozpacz
b) nie zgadzać się z kimś
c) daremnie się buntować
d) wystosowywać bezpodstawne zarzuty
Rozwiązanie

Umrzeć to inaczej przenieść się na łono:
a) Abrahama
b) Łazarza
c) Mojżesza
d) Hioba
Rozwiązanie

Zamiast ofiary z Izaaka Abraham złożył Bogu w ofierze:
a) owcę
b) barana
c) kozła
d) jagnię
Rozwiązanie

Hiob jest między innymi symbolem:
a) bezkrytycznej postawy wobec bólu i cierpienia
b) biblijnego męczennika
c) ułomności ludzkich zsyłających na człowieka karę
d) niezłomnej postawy i godności człowieka w chwili próby
Rozwiązanie

Największą wartością według św. Pawła jest:
a) nadzieja
b) miłosierdzie
c) wiara
d) miłość
Rozwiązanie

Herodiada doprowadziła do śmierci:
a) Judasza
b) Jana Chrzciciela
c) św. Piotra
d) św. Pawła
Rozwiązanie

Symbolicznym zwierzęciem przypisywanym św. Łukaszowi był:
a) baran
b) orzeł
c) wół
d) lew
Rozwiązanie


Armagedon to inaczej:
a) Sąd Ostateczny
b) koniec świata
c) zagłada ludzkości
d) objawienie
Rozwiązanie

Oddanie czegoś wartościowego za coś o niewielkiej wartości to oddanie czegoś za:
a) mannę z nieba
b) miskę soczewicy
c) salomonowy wyrok
d) laskę Mojżesza
Rozwiązanie

Św. Paweł stawia miłość ponad:
a) poznanie całej wiedzy
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) mówienie językami aniołów
d) dar prorokowania
Rozwiązanie

Kto odpieczętował tajemniczą Księgę?
a) Czterech Jeźdźców
b) Baranek
c) Bóg Ojciec
d) Starcy
Rozwiązanie

Wśród Apostołów nie odnajdziemy:
a) Marka
b) Macieja
c) Filipa
d) Mateusza
Rozwiązanie

Oblubieniec może być:
a) kochankiem Oblubienicy
b) Bogiem-Jahwe
c) Chrystusem
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Hiob został skazany na cierpienia na skutek:
a) grzechu ciężkiego
b) nadmiernej pokory
c) zakładu Boga z Szatanem
d) nadmiernej pychy
Rozwiązanie

Kosmiczną całość symbolizowała liczba:
a) cztery
b) dwanaście
c) trzy
d) siedem
Rozwiązanie

Teofania to:
a) spotkanie człowieka z Bogiem
b) pieśń dziękczynna skierowana do Boga
c) złożenie Bogu ofiary
d) wywyższenie Boga
Rozwiązanie

Symbolem płodności służącym do odpędzania złych mocy była:
a) skała
b) trzcina
c) lilia
d) laska
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612
Batszeba była matką:
a) Dawida
b) Jonasza
c) Izaaka
d) Salomona
Rozwiązanie

Do ilu Kościołów Jan skierował Apokalipsę?
a) 4
b) 7
c) 3
d) 12
Rozwiązanie

W słup soli zamieniła się żona:
a) Lota
b) Hioba
c) Abrahama
d) Izajasza
Rozwiązanie

Pan Bóg stworzył ziemię z:
a) bezładu i ciemności
b) Chaosu
c) niebytu i nicości
d) połączenia żywiołów
Rozwiązanie

Apokalipsa św. Jana powstała:
a) w I w. n.e.
b) w II w. n. e.
c) w I w. p.n.e.
d) na przełomie I i II w. n. e.
Rozwiązanie

Autorstwo „Pieśń nad pieśniami” przypisuje się:
a) Izajaszowi
b) Dawidowi
c) Salomonowi
d) Koheletowi
Rozwiązanie

Apoteoza to inaczej:
a) ubóstwienie
b) objawienie
c) pochwała
d) misterium
Rozwiązanie

Studnia w Biblii jest symbolem:
a) grzechu pierworodnego
b) oczyszczenia
c) zbawienia
d) Boga
Rozwiązanie

Opis stworzenia świata ma strukturę:
a) apokaliptyczną
b) lamentacyjną
c) dziękczynną
d) hymniczną
Rozwiązanie

Ezaw to brat bliźniak:
a) Abrahama
b) Jakuba
c) Mojżesza
d) Izaaka
Rozwiązanie

Tagi: