Biblia
      Biblia | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowietest   


Test:

Do ilu Kościołów Jan skierował Apokalipsę?
a) 7
b) 4
c) 12
d) 3
Rozwiązanie

Być na świeczniku oznacza:
a) być wyśmiewanym przez innych
b) być kimś popularnym
c) być zapomnianym
d) płonąć ze wstydu
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615
Wierzgać przeciw ościeniowi oznacza:
a) popaść w rozpacz
b) daremnie się buntować
c) wystosowywać bezpodstawne zarzuty
d) nie zgadzać się z kimś
Rozwiązanie

Herodiada doprowadziła do śmierci:
a) Jana Chrzciciela
b) Judasza
c) św. Pawła
d) św. Piotra
Rozwiązanie

Teofania to:
a) pieśń dziękczynna skierowana do Boga
b) złożenie Bogu ofiary
c) wywyższenie Boga
d) spotkanie człowieka z Bogiem
Rozwiązanie

Pieśń nad Pieśniami nie jest
a) pieśnią żałobną
b) pieśnią religijną
c) pieśnią weselną
d) zbiorem pieśni
Rozwiązanie

Ezaw to brat bliźniak:
a) Jakuba
b) Abrahama
c) Mojżesza
d) Izaaka
Rozwiązanie

Apoteoza to inaczej:
a) ubóstwienie
b) objawienie
c) misterium
d) pochwała
Rozwiązanie

Oblubieniec może być:
a) Chrystusem
b) Bogiem-Jahwe
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) kochankiem Oblubienicy
Rozwiązanie

Symbolicznym zwierzęciem przypisywanym św. Łukaszowi był:
a) baran
b) wół
c) lew
d) orzeł
Rozwiązanie


Opis stworzenia świata ma strukturę:
a) hymniczną
b) apokaliptyczną
c) lamentacyjną
d) dziękczynną
Rozwiązanie

Podczas aktu Stworzenia Pan Bóg stworzył człowieka:
a) pierwszego dnia
b) siódmego dnia
c) szóstego dnia
d) piątego dnia
Rozwiązanie

Kosmiczną całość symbolizowała liczba:
a) trzy
b) dwanaście
c) cztery
d) siedem
Rozwiązanie

Hiob jest między innymi symbolem:
a) niezłomnej postawy i godności człowieka w chwili próby
b) ułomności ludzkich zsyłających na człowieka karę
c) biblijnego męczennika
d) bezkrytycznej postawy wobec bólu i cierpienia
Rozwiązanie

Wśród Apostołów nie odnajdziemy:
a) Mateusza
b) Filipa
c) Marka
d) Macieja
Rozwiązanie

W słup soli zamieniła się żona:
a) Lota
b) Abrahama
c) Hioba
d) Izajasza
Rozwiązanie

Autorstwo „Pieśń nad pieśniami” przypisuje się:
a) Salomonowi
b) Dawidowi
c) Koheletowi
d) Izajaszowi
Rozwiązanie

Największą wartością według św. Pawła jest:
a) miłosierdzie
b) miłość
c) nadzieja
d) wiara
Rozwiązanie

Św. Paweł stawia miłość ponad:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) mówienie językami aniołów
c) dar prorokowania
d) poznanie całej wiedzy
Rozwiązanie

Symbolem płodności służącym do odpędzania złych mocy była:
a) skała
b) laska
c) lilia
d) trzcina
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621
Apokalipsa św. Jana powstała:
a) w II w. n. e.
b) w I w. p.n.e.
c) na przełomie I i II w. n. e.
d) w I w. n.e.
Rozwiązanie

Zamiast ofiary z Izaaka Abraham złożył Bogu w ofierze:
a) owcę
b) jagnię
c) kozła
d) barana
Rozwiązanie

Oddanie czegoś wartościowego za coś o niewielkiej wartości to oddanie czegoś za:
a) laskę Mojżesza
b) mannę z nieba
c) salomonowy wyrok
d) miskę soczewicy
Rozwiązanie

Kto odpieczętował tajemniczą Księgę?
a) Bóg Ojciec
b) Starcy
c) Baranek
d) Czterech Jeźdźców
Rozwiązanie

Armagedon to inaczej:
a) koniec świata
b) zagłada ludzkości
c) objawienie
d) Sąd Ostateczny
Rozwiązanie

Batszeba była matką:
a) Salomona
b) Dawida
c) Jonasza
d) Izaaka
Rozwiązanie

Studnia w Biblii jest symbolem:
a) oczyszczenia
b) Boga
c) zbawienia
d) grzechu pierworodnego
Rozwiązanie

Umrzeć to inaczej przenieść się na łono:
a) Abrahama
b) Łazarza
c) Hioba
d) Mojżesza
Rozwiązanie

Hiob został skazany na cierpienia na skutek:
a) nadmiernej pokory
b) nadmiernej pychy
c) zakładu Boga z Szatanem
d) grzechu ciężkiego
Rozwiązanie

Pan Bóg stworzył ziemię z:
a) bezładu i ciemności
b) Chaosu
c) połączenia żywiołów
d) niebytu i nicości
Rozwiązanie

Tagi: