Biblia
      Biblia | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowietest   


Test:

Do ilu Kościołów Jan skierował Apokalipsę?
a) 7
b) 3
c) 12
d) 4
Rozwiązanie

Ezaw to brat bliźniak:
a) Abrahama
b) Mojżesza
c) Izaaka
d) Jakuba
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 604

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 604

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 604
Wierzgać przeciw ościeniowi oznacza:
a) popaść w rozpacz
b) daremnie się buntować
c) wystosowywać bezpodstawne zarzuty
d) nie zgadzać się z kimś
Rozwiązanie

Symbolicznym zwierzęciem przypisywanym św. Łukaszowi był:
a) baran
b) wół
c) lew
d) orzeł
Rozwiązanie

Hiob jest między innymi symbolem:
a) ułomności ludzkich zsyłających na człowieka karę
b) bezkrytycznej postawy wobec bólu i cierpienia
c) biblijnego męczennika
d) niezłomnej postawy i godności człowieka w chwili próby
Rozwiązanie

Oddanie czegoś wartościowego za coś o niewielkiej wartości to oddanie czegoś za:
a) laskę Mojżesza
b) mannę z nieba
c) miskę soczewicy
d) salomonowy wyrok
Rozwiązanie

Oblubieniec może być:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) Chrystusem
c) kochankiem Oblubienicy
d) Bogiem-Jahwe
Rozwiązanie

Pieśń nad Pieśniami nie jest
a) pieśnią religijną
b) zbiorem pieśni
c) pieśnią żałobną
d) pieśnią weselną
Rozwiązanie

Batszeba była matką:
a) Dawida
b) Salomona
c) Izaaka
d) Jonasza
Rozwiązanie

Św. Paweł stawia miłość ponad:
a) dar prorokowania
b) mówienie językami aniołów
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) poznanie całej wiedzy
Rozwiązanie


Autorstwo „Pieśń nad pieśniami” przypisuje się:
a) Izajaszowi
b) Koheletowi
c) Salomonowi
d) Dawidowi
Rozwiązanie

Pan Bóg stworzył ziemię z:
a) Chaosu
b) niebytu i nicości
c) bezładu i ciemności
d) połączenia żywiołów
Rozwiązanie

Umrzeć to inaczej przenieść się na łono:
a) Mojżesza
b) Hioba
c) Łazarza
d) Abrahama
Rozwiązanie

Podczas aktu Stworzenia Pan Bóg stworzył człowieka:
a) szóstego dnia
b) piątego dnia
c) siódmego dnia
d) pierwszego dnia
Rozwiązanie

Kto odpieczętował tajemniczą Księgę?
a) Starcy
b) Czterech Jeźdźców
c) Bóg Ojciec
d) Baranek
Rozwiązanie

Kosmiczną całość symbolizowała liczba:
a) cztery
b) dwanaście
c) trzy
d) siedem
Rozwiązanie

W słup soli zamieniła się żona:
a) Lota
b) Izajasza
c) Hioba
d) Abrahama
Rozwiązanie

Opis stworzenia świata ma strukturę:
a) dziękczynną
b) hymniczną
c) apokaliptyczną
d) lamentacyjną
Rozwiązanie

Studnia w Biblii jest symbolem:
a) oczyszczenia
b) zbawienia
c) grzechu pierworodnego
d) Boga
Rozwiązanie

Być na świeczniku oznacza:
a) być wyśmiewanym przez innych
b) płonąć ze wstydu
c) być kimś popularnym
d) być zapomnianym
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 610

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 610

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 610
Symbolem płodności służącym do odpędzania złych mocy była:
a) lilia
b) skała
c) trzcina
d) laska
Rozwiązanie

Apoteoza to inaczej:
a) ubóstwienie
b) pochwała
c) objawienie
d) misterium
Rozwiązanie

Zamiast ofiary z Izaaka Abraham złożył Bogu w ofierze:
a) kozła
b) owcę
c) jagnię
d) barana
Rozwiązanie

Hiob został skazany na cierpienia na skutek:
a) nadmiernej pokory
b) nadmiernej pychy
c) grzechu ciężkiego
d) zakładu Boga z Szatanem
Rozwiązanie

Wśród Apostołów nie odnajdziemy:
a) Filipa
b) Mateusza
c) Marka
d) Macieja
Rozwiązanie

Herodiada doprowadziła do śmierci:
a) Jana Chrzciciela
b) św. Pawła
c) św. Piotra
d) Judasza
Rozwiązanie

Apokalipsa św. Jana powstała:
a) w I w. n.e.
b) w II w. n. e.
c) w I w. p.n.e.
d) na przełomie I i II w. n. e.
Rozwiązanie

Największą wartością według św. Pawła jest:
a) miłosierdzie
b) nadzieja
c) wiara
d) miłość
Rozwiązanie

Teofania to:
a) pieśń dziękczynna skierowana do Boga
b) spotkanie człowieka z Bogiem
c) złożenie Bogu ofiary
d) wywyższenie Boga
Rozwiązanie

Armagedon to inaczej:
a) zagłada ludzkości
b) koniec świata
c) objawienie
d) Sąd Ostateczny
Rozwiązanie

Tagi: