Biblia
      Biblia | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowietest   


Test:

Do ilu Kościołów Jan skierował Apokalipsę?
a) 12
b) 7
c) 3
d) 4
Rozwiązanie

Hiob jest między innymi symbolem:
a) niezłomnej postawy i godności człowieka w chwili próby
b) bezkrytycznej postawy wobec bólu i cierpienia
c) biblijnego męczennika
d) ułomności ludzkich zsyłających na człowieka karę
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Oddanie czegoś wartościowego za coś o niewielkiej wartości to oddanie czegoś za:
a) mannę z nieba
b) miskę soczewicy
c) salomonowy wyrok
d) laskę Mojżesza
Rozwiązanie

Ezaw to brat bliźniak:
a) Jakuba
b) Izaaka
c) Abrahama
d) Mojżesza
Rozwiązanie

Armagedon to inaczej:
a) objawienie
b) Sąd Ostateczny
c) koniec świata
d) zagłada ludzkości
Rozwiązanie

Apokalipsa św. Jana powstała:
a) w I w. p.n.e.
b) w I w. n.e.
c) na przełomie I i II w. n. e.
d) w II w. n. e.
Rozwiązanie

Teofania to:
a) wywyższenie Boga
b) złożenie Bogu ofiary
c) pieśń dziękczynna skierowana do Boga
d) spotkanie człowieka z Bogiem
Rozwiązanie

Być na świeczniku oznacza:
a) być wyśmiewanym przez innych
b) być kimś popularnym
c) być zapomnianym
d) płonąć ze wstydu
Rozwiązanie

Symbolem płodności służącym do odpędzania złych mocy była:
a) laska
b) trzcina
c) lilia
d) skała
Rozwiązanie

Batszeba była matką:
a) Salomona
b) Izaaka
c) Dawida
d) Jonasza
Rozwiązanie


Kosmiczną całość symbolizowała liczba:
a) siedem
b) cztery
c) dwanaście
d) trzy
Rozwiązanie

Zamiast ofiary z Izaaka Abraham złożył Bogu w ofierze:
a) kozła
b) owcę
c) barana
d) jagnię
Rozwiązanie

Największą wartością według św. Pawła jest:
a) nadzieja
b) wiara
c) miłość
d) miłosierdzie
Rozwiązanie

Opis stworzenia świata ma strukturę:
a) lamentacyjną
b) hymniczną
c) apokaliptyczną
d) dziękczynną
Rozwiązanie

Herodiada doprowadziła do śmierci:
a) św. Piotra
b) Jana Chrzciciela
c) Judasza
d) św. Pawła
Rozwiązanie

Podczas aktu Stworzenia Pan Bóg stworzył człowieka:
a) szóstego dnia
b) siódmego dnia
c) pierwszego dnia
d) piątego dnia
Rozwiązanie

Wierzgać przeciw ościeniowi oznacza:
a) popaść w rozpacz
b) daremnie się buntować
c) nie zgadzać się z kimś
d) wystosowywać bezpodstawne zarzuty
Rozwiązanie

Oblubieniec może być:
a) kochankiem Oblubienicy
b) Chrystusem
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) Bogiem-Jahwe
Rozwiązanie

Wśród Apostołów nie odnajdziemy:
a) Marka
b) Macieja
c) Filipa
d) Mateusza
Rozwiązanie

Autorstwo „Pieśń nad pieśniami” przypisuje się:
a) Salomonowi
b) Izajaszowi
c) Dawidowi
d) Koheletowi
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Hiob został skazany na cierpienia na skutek:
a) nadmiernej pychy
b) nadmiernej pokory
c) zakładu Boga z Szatanem
d) grzechu ciężkiego
Rozwiązanie

Pan Bóg stworzył ziemię z:
a) połączenia żywiołów
b) niebytu i nicości
c) Chaosu
d) bezładu i ciemności
Rozwiązanie

Pieśń nad Pieśniami nie jest
a) pieśnią religijną
b) zbiorem pieśni
c) pieśnią żałobną
d) pieśnią weselną
Rozwiązanie

Studnia w Biblii jest symbolem:
a) grzechu pierworodnego
b) zbawienia
c) Boga
d) oczyszczenia
Rozwiązanie

Św. Paweł stawia miłość ponad:
a) poznanie całej wiedzy
b) mówienie językami aniołów
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) dar prorokowania
Rozwiązanie

Kto odpieczętował tajemniczą Księgę?
a) Bóg Ojciec
b) Baranek
c) Starcy
d) Czterech Jeźdźców
Rozwiązanie

Symbolicznym zwierzęciem przypisywanym św. Łukaszowi był:
a) baran
b) lew
c) wół
d) orzeł
Rozwiązanie

Apoteoza to inaczej:
a) pochwała
b) ubóstwienie
c) objawienie
d) misterium
Rozwiązanie

Umrzeć to inaczej przenieść się na łono:
a) Hioba
b) Łazarza
c) Mojżesza
d) Abrahama
Rozwiązanie

W słup soli zamieniła się żona:
a) Izajasza
b) Hioba
c) Lota
d) Abrahama
Rozwiązanie

Tagi:
Partner serwisu: