Biblia
      Biblia | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowietest   


Test:

Hiob został skazany na cierpienia na skutek:
a) nadmiernej pychy
b) grzechu ciężkiego
c) nadmiernej pokory
d) zakładu Boga z Szatanem
Rozwiązanie

Do ilu Kościołów Jan skierował Apokalipsę?
a) 3
b) 7
c) 4
d) 12
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Armagedon to inaczej:
a) Sąd Ostateczny
b) koniec świata
c) zagłada ludzkości
d) objawienie
Rozwiązanie

Kto odpieczętował tajemniczą Księgę?
a) Baranek
b) Starcy
c) Bóg Ojciec
d) Czterech Jeźdźców
Rozwiązanie

Autorstwo „Pieśń nad pieśniami” przypisuje się:
a) Izajaszowi
b) Salomonowi
c) Dawidowi
d) Koheletowi
Rozwiązanie

Apokalipsa św. Jana powstała:
a) w II w. n. e.
b) w I w. n.e.
c) na przełomie I i II w. n. e.
d) w I w. p.n.e.
Rozwiązanie

Zamiast ofiary z Izaaka Abraham złożył Bogu w ofierze:
a) barana
b) kozła
c) owcę
d) jagnię
Rozwiązanie

Ezaw to brat bliźniak:
a) Mojżesza
b) Izaaka
c) Abrahama
d) Jakuba
Rozwiązanie

Studnia w Biblii jest symbolem:
a) Boga
b) oczyszczenia
c) zbawienia
d) grzechu pierworodnego
Rozwiązanie

Podczas aktu Stworzenia Pan Bóg stworzył człowieka:
a) piątego dnia
b) siódmego dnia
c) pierwszego dnia
d) szóstego dnia
Rozwiązanie


Symbolem płodności służącym do odpędzania złych mocy była:
a) laska
b) trzcina
c) lilia
d) skała
Rozwiązanie

Batszeba była matką:
a) Izaaka
b) Dawida
c) Jonasza
d) Salomona
Rozwiązanie

Teofania to:
a) wywyższenie Boga
b) spotkanie człowieka z Bogiem
c) pieśń dziękczynna skierowana do Boga
d) złożenie Bogu ofiary
Rozwiązanie

Największą wartością według św. Pawła jest:
a) wiara
b) nadzieja
c) miłosierdzie
d) miłość
Rozwiązanie

Św. Paweł stawia miłość ponad:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) poznanie całej wiedzy
c) mówienie językami aniołów
d) dar prorokowania
Rozwiązanie

Być na świeczniku oznacza:
a) być zapomnianym
b) być kimś popularnym
c) być wyśmiewanym przez innych
d) płonąć ze wstydu
Rozwiązanie

W słup soli zamieniła się żona:
a) Izajasza
b) Abrahama
c) Hioba
d) Lota
Rozwiązanie

Umrzeć to inaczej przenieść się na łono:
a) Łazarza
b) Hioba
c) Mojżesza
d) Abrahama
Rozwiązanie

Oblubieniec może być:
a) Bogiem-Jahwe
b) kochankiem Oblubienicy
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) Chrystusem
Rozwiązanie

Hiob jest między innymi symbolem:
a) bezkrytycznej postawy wobec bólu i cierpienia
b) biblijnego męczennika
c) ułomności ludzkich zsyłających na człowieka karę
d) niezłomnej postawy i godności człowieka w chwili próby
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Wśród Apostołów nie odnajdziemy:
a) Filipa
b) Macieja
c) Mateusza
d) Marka
Rozwiązanie

Kosmiczną całość symbolizowała liczba:
a) cztery
b) dwanaście
c) trzy
d) siedem
Rozwiązanie

Pan Bóg stworzył ziemię z:
a) połączenia żywiołów
b) niebytu i nicości
c) Chaosu
d) bezładu i ciemności
Rozwiązanie

Oddanie czegoś wartościowego za coś o niewielkiej wartości to oddanie czegoś za:
a) miskę soczewicy
b) salomonowy wyrok
c) laskę Mojżesza
d) mannę z nieba
Rozwiązanie

Pieśń nad Pieśniami nie jest
a) pieśnią weselną
b) pieśnią religijną
c) zbiorem pieśni
d) pieśnią żałobną
Rozwiązanie

Apoteoza to inaczej:
a) ubóstwienie
b) pochwała
c) misterium
d) objawienie
Rozwiązanie

Opis stworzenia świata ma strukturę:
a) apokaliptyczną
b) hymniczną
c) lamentacyjną
d) dziękczynną
Rozwiązanie

Wierzgać przeciw ościeniowi oznacza:
a) wystosowywać bezpodstawne zarzuty
b) daremnie się buntować
c) nie zgadzać się z kimś
d) popaść w rozpacz
Rozwiązanie

Symbolicznym zwierzęciem przypisywanym św. Łukaszowi był:
a) orzeł
b) lew
c) baran
d) wół
Rozwiązanie

Herodiada doprowadziła do śmierci:
a) św. Piotra
b) św. Pawła
c) Jana Chrzciciela
d) Judasza
Rozwiązanie

Tagi:
Partner serwisu: