Biblia
      Biblia | inne lektury | kontakt | reklama |
streszczeniaopracowaniebohaterowietest   


Test:

Symbolem płodności służącym do odpędzania złych mocy była:
a) trzcina
b) lilia
c) laska
d) skała
Rozwiązanie

Opis stworzenia świata ma strukturę:
a) apokaliptyczną
b) lamentacyjną
c) dziękczynną
d) hymniczną
Rozwiązanie

Największą wartością według św. Pawła jest:
a) miłość
b) nadzieja
c) wiara
d) miłosierdzie
Rozwiązanie

Armagedon to inaczej:
a) objawienie
b) Sąd Ostateczny
c) koniec świata
d) zagłada ludzkości
Rozwiązanie

Pan Bóg stworzył ziemię z:
a) połączenia żywiołów
b) bezładu i ciemności
c) niebytu i nicości
d) Chaosu
Rozwiązanie

Hiob jest między innymi symbolem:
a) bezkrytycznej postawy wobec bólu i cierpienia
b) biblijnego męczennika
c) niezłomnej postawy i godności człowieka w chwili próby
d) ułomności ludzkich zsyłających na człowieka karę
Rozwiązanie

Wierzgać przeciw ościeniowi oznacza:
a) popaść w rozpacz
b) nie zgadzać się z kimś
c) wystosowywać bezpodstawne zarzuty
d) daremnie się buntować
Rozwiązanie

W słup soli zamieniła się żona:
a) Abrahama
b) Lota
c) Hioba
d) Izajasza
Rozwiązanie

Ezaw to brat bliźniak:
a) Mojżesza
b) Jakuba
c) Izaaka
d) Abrahama
Rozwiązanie

Studnia w Biblii jest symbolem:
a) zbawienia
b) oczyszczenia
c) Boga
d) grzechu pierworodnego
Rozwiązanie


Autorstwo „Pieśń nad pieśniami” przypisuje się:
a) Izajaszowi
b) Dawidowi
c) Koheletowi
d) Salomonowi
Rozwiązanie

Wśród Apostołów nie odnajdziemy:
a) Mateusza
b) Macieja
c) Filipa
d) Marka
Rozwiązanie

Kto odpieczętował tajemniczą Księgę?
a) Baranek
b) Bóg Ojciec
c) Starcy
d) Czterech Jeźdźców
Rozwiązanie

Podczas aktu Stworzenia Pan Bóg stworzył człowieka:
a) piątego dnia
b) szóstego dnia
c) siódmego dnia
d) pierwszego dnia
Rozwiązanie

Apoteoza to inaczej:
a) pochwała
b) misterium
c) ubóstwienie
d) objawienie
Rozwiązanie

Teofania to:
a) spotkanie człowieka z Bogiem
b) złożenie Bogu ofiary
c) pieśń dziękczynna skierowana do Boga
d) wywyższenie Boga
Rozwiązanie

Być na świeczniku oznacza:
a) być zapomnianym
b) być wyśmiewanym przez innych
c) płonąć ze wstydu
d) być kimś popularnym
Rozwiązanie

Oddanie czegoś wartościowego za coś o niewielkiej wartości to oddanie czegoś za:
a) laskę Mojżesza
b) miskę soczewicy
c) mannę z nieba
d) salomonowy wyrok
Rozwiązanie

Do ilu Kościołów Jan skierował Apokalipsę?
a) 7
b) 3
c) 12
d) 4
Rozwiązanie

Zamiast ofiary z Izaaka Abraham złożył Bogu w ofierze:
a) barana
b) owcę
c) kozła
d) jagnię
Rozwiązanie

Symbolicznym zwierzęciem przypisywanym św. Łukaszowi był:
a) lew
b) wół
c) baran
d) orzeł
Rozwiązanie

Kosmiczną całość symbolizowała liczba:
a) siedem
b) cztery
c) dwanaście
d) trzy
Rozwiązanie

Hiob został skazany na cierpienia na skutek:
a) nadmiernej pychy
b) nadmiernej pokory
c) grzechu ciężkiego
d) zakładu Boga z Szatanem
Rozwiązanie

Oblubieniec może być:
a) kochankiem Oblubienicy
b) Chrystusem
c) Bogiem-Jahwe
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Batszeba była matką:
a) Jonasza
b) Salomona
c) Izaaka
d) Dawida
Rozwiązanie

Apokalipsa św. Jana powstała:
a) na przełomie I i II w. n. e.
b) w II w. n. e.
c) w I w. n.e.
d) w I w. p.n.e.
Rozwiązanie

Pieśń nad Pieśniami nie jest
a) pieśnią żałobną
b) pieśnią weselną
c) zbiorem pieśni
d) pieśnią religijną
Rozwiązanie

Umrzeć to inaczej przenieść się na łono:
a) Łazarza
b) Abrahama
c) Hioba
d) Mojżesza
Rozwiązanie

Św. Paweł stawia miłość ponad:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) dar prorokowania
c) poznanie całej wiedzy
d) mówienie językami aniołów
Rozwiązanie

Herodiada doprowadziła do śmierci:
a) św. Pawła
b) Jana Chrzciciela
c) Judasza
d) św. Piotra
Rozwiązanie

Tagi:
Partner serwisu: