Biblia
      Biblia | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowietest   


Test:

Apoteoza to inaczej:
a) pochwała
b) objawienie
c) ubóstwienie
d) misterium
Rozwiązanie

Opis stworzenia świata ma strukturę:
a) hymniczną
b) dziękczynną
c) lamentacyjną
d) apokaliptyczną
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Umrzeć to inaczej przenieść się na łono:
a) Hioba
b) Łazarza
c) Abrahama
d) Mojżesza
Rozwiązanie

Kto odpieczętował tajemniczą Księgę?
a) Baranek
b) Starcy
c) Czterech Jeźdźców
d) Bóg Ojciec
Rozwiązanie

Symbolem płodności służącym do odpędzania złych mocy była:
a) laska
b) trzcina
c) lilia
d) skała
Rozwiązanie

Podczas aktu Stworzenia Pan Bóg stworzył człowieka:
a) piątego dnia
b) szóstego dnia
c) pierwszego dnia
d) siódmego dnia
Rozwiązanie

Symbolicznym zwierzęciem przypisywanym św. Łukaszowi był:
a) baran
b) orzeł
c) lew
d) wół
Rozwiązanie

Być na świeczniku oznacza:
a) być kimś popularnym
b) płonąć ze wstydu
c) być zapomnianym
d) być wyśmiewanym przez innych
Rozwiązanie

Pieśń nad Pieśniami nie jest
a) pieśnią religijną
b) zbiorem pieśni
c) pieśnią żałobną
d) pieśnią weselną
Rozwiązanie

Pan Bóg stworzył ziemię z:
a) Chaosu
b) połączenia żywiołów
c) bezładu i ciemności
d) niebytu i nicości
Rozwiązanie


Ezaw to brat bliźniak:
a) Mojżesza
b) Jakuba
c) Izaaka
d) Abrahama
Rozwiązanie

Św. Paweł stawia miłość ponad:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) dar prorokowania
c) poznanie całej wiedzy
d) mówienie językami aniołów
Rozwiązanie

Apokalipsa św. Jana powstała:
a) w I w. n.e.
b) w I w. p.n.e.
c) na przełomie I i II w. n. e.
d) w II w. n. e.
Rozwiązanie

Wśród Apostołów nie odnajdziemy:
a) Marka
b) Mateusza
c) Macieja
d) Filipa
Rozwiązanie

Autorstwo „Pieśń nad pieśniami” przypisuje się:
a) Dawidowi
b) Izajaszowi
c) Salomonowi
d) Koheletowi
Rozwiązanie

Największą wartością według św. Pawła jest:
a) wiara
b) nadzieja
c) miłość
d) miłosierdzie
Rozwiązanie

Armagedon to inaczej:
a) zagłada ludzkości
b) Sąd Ostateczny
c) objawienie
d) koniec świata
Rozwiązanie

Hiob został skazany na cierpienia na skutek:
a) grzechu ciężkiego
b) nadmiernej pokory
c) nadmiernej pychy
d) zakładu Boga z Szatanem
Rozwiązanie

Wierzgać przeciw ościeniowi oznacza:
a) popaść w rozpacz
b) daremnie się buntować
c) wystosowywać bezpodstawne zarzuty
d) nie zgadzać się z kimś
Rozwiązanie

Oddanie czegoś wartościowego za coś o niewielkiej wartości to oddanie czegoś za:
a) miskę soczewicy
b) mannę z nieba
c) salomonowy wyrok
d) laskę Mojżesza
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Teofania to:
a) pieśń dziękczynna skierowana do Boga
b) wywyższenie Boga
c) spotkanie człowieka z Bogiem
d) złożenie Bogu ofiary
Rozwiązanie

Oblubieniec może być:
a) Chrystusem
b) Bogiem-Jahwe
c) kochankiem Oblubienicy
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

W słup soli zamieniła się żona:
a) Hioba
b) Abrahama
c) Lota
d) Izajasza
Rozwiązanie

Batszeba była matką:
a) Salomona
b) Dawida
c) Jonasza
d) Izaaka
Rozwiązanie

Hiob jest między innymi symbolem:
a) niezłomnej postawy i godności człowieka w chwili próby
b) biblijnego męczennika
c) bezkrytycznej postawy wobec bólu i cierpienia
d) ułomności ludzkich zsyłających na człowieka karę
Rozwiązanie

Herodiada doprowadziła do śmierci:
a) Judasza
b) św. Pawła
c) Jana Chrzciciela
d) św. Piotra
Rozwiązanie

Studnia w Biblii jest symbolem:
a) Boga
b) oczyszczenia
c) zbawienia
d) grzechu pierworodnego
Rozwiązanie

Kosmiczną całość symbolizowała liczba:
a) siedem
b) cztery
c) dwanaście
d) trzy
Rozwiązanie

Zamiast ofiary z Izaaka Abraham złożył Bogu w ofierze:
a) barana
b) owcę
c) jagnię
d) kozła
Rozwiązanie

Do ilu Kościołów Jan skierował Apokalipsę?
a) 7
b) 4
c) 12
d) 3
Rozwiązanie

Tagi: