Biblia
      Biblia | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowietest   


Test:

Symbolem płodności służącym do odpędzania złych mocy była:
a) skała
b) trzcina
c) lilia
d) laska
Rozwiązanie

Pieśń nad Pieśniami nie jest
a) pieśnią religijną
b) pieśnią weselną
c) zbiorem pieśni
d) pieśnią żałobną
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615
Hiob został skazany na cierpienia na skutek:
a) nadmiernej pokory
b) nadmiernej pychy
c) zakładu Boga z Szatanem
d) grzechu ciężkiego
Rozwiązanie

Największą wartością według św. Pawła jest:
a) miłość
b) miłosierdzie
c) wiara
d) nadzieja
Rozwiązanie

W słup soli zamieniła się żona:
a) Lota
b) Hioba
c) Abrahama
d) Izajasza
Rozwiązanie

Armagedon to inaczej:
a) objawienie
b) zagłada ludzkości
c) koniec świata
d) Sąd Ostateczny
Rozwiązanie

Opis stworzenia świata ma strukturę:
a) lamentacyjną
b) dziękczynną
c) apokaliptyczną
d) hymniczną
Rozwiązanie

Hiob jest między innymi symbolem:
a) niezłomnej postawy i godności człowieka w chwili próby
b) bezkrytycznej postawy wobec bólu i cierpienia
c) ułomności ludzkich zsyłających na człowieka karę
d) biblijnego męczennika
Rozwiązanie

Oblubieniec może być:
a) Bogiem-Jahwe
b) Chrystusem
c) kochankiem Oblubienicy
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Zamiast ofiary z Izaaka Abraham złożył Bogu w ofierze:
a) jagnię
b) barana
c) kozła
d) owcę
Rozwiązanie


Kosmiczną całość symbolizowała liczba:
a) siedem
b) trzy
c) cztery
d) dwanaście
Rozwiązanie

Oddanie czegoś wartościowego za coś o niewielkiej wartości to oddanie czegoś za:
a) laskę Mojżesza
b) mannę z nieba
c) miskę soczewicy
d) salomonowy wyrok
Rozwiązanie

Podczas aktu Stworzenia Pan Bóg stworzył człowieka:
a) pierwszego dnia
b) szóstego dnia
c) piątego dnia
d) siódmego dnia
Rozwiązanie

Kto odpieczętował tajemniczą Księgę?
a) Bóg Ojciec
b) Czterech Jeźdźców
c) Baranek
d) Starcy
Rozwiązanie

Wśród Apostołów nie odnajdziemy:
a) Filipa
b) Marka
c) Macieja
d) Mateusza
Rozwiązanie

Do ilu Kościołów Jan skierował Apokalipsę?
a) 7
b) 3
c) 4
d) 12
Rozwiązanie

Być na świeczniku oznacza:
a) być wyśmiewanym przez innych
b) płonąć ze wstydu
c) być kimś popularnym
d) być zapomnianym
Rozwiązanie

Teofania to:
a) spotkanie człowieka z Bogiem
b) wywyższenie Boga
c) pieśń dziękczynna skierowana do Boga
d) złożenie Bogu ofiary
Rozwiązanie

Ezaw to brat bliźniak:
a) Jakuba
b) Izaaka
c) Abrahama
d) Mojżesza
Rozwiązanie

Herodiada doprowadziła do śmierci:
a) Judasza
b) Jana Chrzciciela
c) św. Piotra
d) św. Pawła
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621
Autorstwo „Pieśń nad pieśniami” przypisuje się:
a) Dawidowi
b) Salomonowi
c) Koheletowi
d) Izajaszowi
Rozwiązanie

Batszeba była matką:
a) Dawida
b) Izaaka
c) Jonasza
d) Salomona
Rozwiązanie

Pan Bóg stworzył ziemię z:
a) bezładu i ciemności
b) Chaosu
c) połączenia żywiołów
d) niebytu i nicości
Rozwiązanie

Symbolicznym zwierzęciem przypisywanym św. Łukaszowi był:
a) wół
b) orzeł
c) lew
d) baran
Rozwiązanie

Apokalipsa św. Jana powstała:
a) w I w. p.n.e.
b) w I w. n.e.
c) w II w. n. e.
d) na przełomie I i II w. n. e.
Rozwiązanie

Umrzeć to inaczej przenieść się na łono:
a) Abrahama
b) Łazarza
c) Mojżesza
d) Hioba
Rozwiązanie

Św. Paweł stawia miłość ponad:
a) dar prorokowania
b) mówienie językami aniołów
c) poznanie całej wiedzy
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Studnia w Biblii jest symbolem:
a) oczyszczenia
b) grzechu pierworodnego
c) Boga
d) zbawienia
Rozwiązanie

Apoteoza to inaczej:
a) ubóstwienie
b) objawienie
c) misterium
d) pochwała
Rozwiązanie

Wierzgać przeciw ościeniowi oznacza:
a) daremnie się buntować
b) popaść w rozpacz
c) wystosowywać bezpodstawne zarzuty
d) nie zgadzać się z kimś
Rozwiązanie

Tagi: