strona główna lektury http://ostatnidzwonek.pl/biblia/ ----------------
 Biblia
      Biblia | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowietest   


Test:

Być na świeczniku oznacza:
a) być wyśmiewanym przez innych
b) płonąć ze wstydu
c) być kimś popularnym
d) być zapomnianym
Rozwiązanie

Autorstwo „Pieśń nad pieśniami” przypisuje się:
a) Izajaszowi
b) Koheletowi
c) Dawidowi
d) Salomonowi
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Oblubieniec może być:
a) kochankiem Oblubienicy
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) Bogiem-Jahwe
d) Chrystusem
Rozwiązanie

Podczas aktu Stworzenia Pan Bóg stworzył człowieka:
a) piątego dnia
b) siódmego dnia
c) pierwszego dnia
d) szóstego dnia
Rozwiązanie

Ezaw to brat bliźniak:
a) Izaaka
b) Mojżesza
c) Jakuba
d) Abrahama
Rozwiązanie

Hiob jest między innymi symbolem:
a) bezkrytycznej postawy wobec bólu i cierpienia
b) niezłomnej postawy i godności człowieka w chwili próby
c) biblijnego męczennika
d) ułomności ludzkich zsyłających na człowieka karę
Rozwiązanie

Symbolicznym zwierzęciem przypisywanym św. Łukaszowi był:
a) orzeł
b) lew
c) baran
d) wół
Rozwiązanie

Apokalipsa św. Jana powstała:
a) w I w. p.n.e.
b) w II w. n. e.
c) na przełomie I i II w. n. e.
d) w I w. n.e.
Rozwiązanie

Apoteoza to inaczej:
a) objawienie
b) misterium
c) pochwała
d) ubóstwienie
Rozwiązanie

Umrzeć to inaczej przenieść się na łono:
a) Łazarza
b) Hioba
c) Abrahama
d) Mojżesza
Rozwiązanie


Kto odpieczętował tajemniczą Księgę?
a) Baranek
b) Bóg Ojciec
c) Starcy
d) Czterech Jeźdźców
Rozwiązanie

Wierzgać przeciw ościeniowi oznacza:
a) popaść w rozpacz
b) daremnie się buntować
c) wystosowywać bezpodstawne zarzuty
d) nie zgadzać się z kimś
Rozwiązanie

Batszeba była matką:
a) Dawida
b) Salomona
c) Jonasza
d) Izaaka
Rozwiązanie

Herodiada doprowadziła do śmierci:
a) Jana Chrzciciela
b) św. Pawła
c) św. Piotra
d) Judasza
Rozwiązanie

Św. Paweł stawia miłość ponad:
a) dar prorokowania
b) poznanie całej wiedzy
c) mówienie językami aniołów
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Studnia w Biblii jest symbolem:
a) grzechu pierworodnego
b) zbawienia
c) Boga
d) oczyszczenia
Rozwiązanie

W słup soli zamieniła się żona:
a) Lota
b) Hioba
c) Abrahama
d) Izajasza
Rozwiązanie

Kosmiczną całość symbolizowała liczba:
a) dwanaście
b) trzy
c) cztery
d) siedem
Rozwiązanie

Opis stworzenia świata ma strukturę:
a) dziękczynną
b) apokaliptyczną
c) lamentacyjną
d) hymniczną
Rozwiązanie

Zamiast ofiary z Izaaka Abraham złożył Bogu w ofierze:
a) jagnię
b) barana
c) owcę
d) kozła
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Hiob został skazany na cierpienia na skutek:
a) zakładu Boga z Szatanem
b) nadmiernej pokory
c) grzechu ciężkiego
d) nadmiernej pychy
Rozwiązanie

Największą wartością według św. Pawła jest:
a) miłosierdzie
b) wiara
c) miłość
d) nadzieja
Rozwiązanie

Armagedon to inaczej:
a) koniec świata
b) objawienie
c) Sąd Ostateczny
d) zagłada ludzkości
Rozwiązanie

Pieśń nad Pieśniami nie jest
a) pieśnią religijną
b) pieśnią żałobną
c) zbiorem pieśni
d) pieśnią weselną
Rozwiązanie

Pan Bóg stworzył ziemię z:
a) Chaosu
b) połączenia żywiołów
c) bezładu i ciemności
d) niebytu i nicości
Rozwiązanie

Wśród Apostołów nie odnajdziemy:
a) Mateusza
b) Filipa
c) Marka
d) Macieja
Rozwiązanie

Symbolem płodności służącym do odpędzania złych mocy była:
a) laska
b) skała
c) lilia
d) trzcina
Rozwiązanie

Do ilu Kościołów Jan skierował Apokalipsę?
a) 12
b) 4
c) 7
d) 3
Rozwiązanie

Oddanie czegoś wartościowego za coś o niewielkiej wartości to oddanie czegoś za:
a) mannę z nieba
b) miskę soczewicy
c) laskę Mojżesza
d) salomonowy wyrok
Rozwiązanie

Teofania to:
a) pieśń dziękczynna skierowana do Boga
b) złożenie Bogu ofiary
c) spotkanie człowieka z Bogiem
d) wywyższenie Boga
Rozwiązanie

Tagi:
Partner serwisu: