Biblia
      Biblia | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowietest   


Test:

Oddanie czegoś wartościowego za coś o niewielkiej wartości to oddanie czegoś za:
a) miskę soczewicy
b) salomonowy wyrok
c) mannę z nieba
d) laskę Mojżesza
Rozwiązanie

Podczas aktu Stworzenia Pan Bóg stworzył człowieka:
a) pierwszego dnia
b) szóstego dnia
c) siódmego dnia
d) piątego dnia
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606
Hiob jest między innymi symbolem:
a) bezkrytycznej postawy wobec bólu i cierpienia
b) ułomności ludzkich zsyłających na człowieka karę
c) niezłomnej postawy i godności człowieka w chwili próby
d) biblijnego męczennika
Rozwiązanie

Pieśń nad Pieśniami nie jest
a) pieśnią weselną
b) pieśnią religijną
c) pieśnią żałobną
d) zbiorem pieśni
Rozwiązanie

Pan Bóg stworzył ziemię z:
a) niebytu i nicości
b) połączenia żywiołów
c) Chaosu
d) bezładu i ciemności
Rozwiązanie

Apokalipsa św. Jana powstała:
a) w I w. p.n.e.
b) w II w. n. e.
c) na przełomie I i II w. n. e.
d) w I w. n.e.
Rozwiązanie

Armagedon to inaczej:
a) objawienie
b) zagłada ludzkości
c) koniec świata
d) Sąd Ostateczny
Rozwiązanie

Autorstwo „Pieśń nad pieśniami” przypisuje się:
a) Koheletowi
b) Izajaszowi
c) Salomonowi
d) Dawidowi
Rozwiązanie

Wśród Apostołów nie odnajdziemy:
a) Macieja
b) Mateusza
c) Filipa
d) Marka
Rozwiązanie

Kosmiczną całość symbolizowała liczba:
a) trzy
b) dwanaście
c) cztery
d) siedem
Rozwiązanie


Oblubieniec może być:
a) Chrystusem
b) Bogiem-Jahwe
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) kochankiem Oblubienicy
Rozwiązanie

Największą wartością według św. Pawła jest:
a) miłość
b) nadzieja
c) miłosierdzie
d) wiara
Rozwiązanie

Ezaw to brat bliźniak:
a) Izaaka
b) Abrahama
c) Mojżesza
d) Jakuba
Rozwiązanie

Symbolicznym zwierzęciem przypisywanym św. Łukaszowi był:
a) lew
b) wół
c) baran
d) orzeł
Rozwiązanie

Apoteoza to inaczej:
a) misterium
b) objawienie
c) ubóstwienie
d) pochwała
Rozwiązanie

Teofania to:
a) pieśń dziękczynna skierowana do Boga
b) spotkanie człowieka z Bogiem
c) złożenie Bogu ofiary
d) wywyższenie Boga
Rozwiązanie

Opis stworzenia świata ma strukturę:
a) dziękczynną
b) apokaliptyczną
c) lamentacyjną
d) hymniczną
Rozwiązanie

Hiob został skazany na cierpienia na skutek:
a) grzechu ciężkiego
b) zakładu Boga z Szatanem
c) nadmiernej pychy
d) nadmiernej pokory
Rozwiązanie

Być na świeczniku oznacza:
a) płonąć ze wstydu
b) być zapomnianym
c) być wyśmiewanym przez innych
d) być kimś popularnym
Rozwiązanie

Wierzgać przeciw ościeniowi oznacza:
a) popaść w rozpacz
b) wystosowywać bezpodstawne zarzuty
c) daremnie się buntować
d) nie zgadzać się z kimś
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612
Herodiada doprowadziła do śmierci:
a) Jana Chrzciciela
b) Judasza
c) św. Piotra
d) św. Pawła
Rozwiązanie

Kto odpieczętował tajemniczą Księgę?
a) Baranek
b) Starcy
c) Bóg Ojciec
d) Czterech Jeźdźców
Rozwiązanie

Św. Paweł stawia miłość ponad:
a) poznanie całej wiedzy
b) dar prorokowania
c) mówienie językami aniołów
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Do ilu Kościołów Jan skierował Apokalipsę?
a) 4
b) 3
c) 7
d) 12
Rozwiązanie

Umrzeć to inaczej przenieść się na łono:
a) Łazarza
b) Abrahama
c) Hioba
d) Mojżesza
Rozwiązanie

Zamiast ofiary z Izaaka Abraham złożył Bogu w ofierze:
a) kozła
b) owcę
c) jagnię
d) barana
Rozwiązanie

Studnia w Biblii jest symbolem:
a) oczyszczenia
b) Boga
c) zbawienia
d) grzechu pierworodnego
Rozwiązanie

W słup soli zamieniła się żona:
a) Hioba
b) Lota
c) Abrahama
d) Izajasza
Rozwiązanie

Symbolem płodności służącym do odpędzania złych mocy była:
a) skała
b) laska
c) lilia
d) trzcina
Rozwiązanie

Batszeba była matką:
a) Salomona
b) Izaaka
c) Jonasza
d) Dawida
Rozwiązanie

Tagi: