Biblia
      Biblia | inne lektury | kontakt | polityka cookies |
streszczeniaopracowaniebohaterowietest   


Test:

Św. Paweł stawia miłość ponad:
a) mówienie językami aniołów
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) poznanie całej wiedzy
d) dar prorokowania
Rozwiązanie

Teofania to:
a) pieśń dziękczynna skierowana do Boga
b) wywyższenie Boga
c) spotkanie człowieka z Bogiem
d) złożenie Bogu ofiary
Rozwiązanie

Kto odpieczętował tajemniczą Księgę?
a) Bóg Ojciec
b) Czterech Jeźdźców
c) Baranek
d) Starcy
Rozwiązanie

Symbolicznym zwierzęciem przypisywanym św. Łukaszowi był:
a) lew
b) orzeł
c) baran
d) wół
Rozwiązanie

Batszeba była matką:
a) Salomona
b) Jonasza
c) Izaaka
d) Dawida
Rozwiązanie

Wśród Apostołów nie odnajdziemy:
a) Macieja
b) Marka
c) Mateusza
d) Filipa
Rozwiązanie

Zamiast ofiary z Izaaka Abraham złożył Bogu w ofierze:
a) barana
b) kozła
c) jagnię
d) owcę
Rozwiązanie

W słup soli zamieniła się żona:
a) Izajasza
b) Abrahama
c) Lota
d) Hioba
Rozwiązanie

Ezaw to brat bliźniak:
a) Jakuba
b) Mojżesza
c) Izaaka
d) Abrahama
Rozwiązanie

Oblubieniec może być:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) kochankiem Oblubienicy
c) Chrystusem
d) Bogiem-Jahwe
Rozwiązanie


Symbolem płodności służącym do odpędzania złych mocy była:
a) laska
b) trzcina
c) skała
d) lilia
Rozwiązanie

Do ilu Kościołów Jan skierował Apokalipsę?
a) 4
b) 12
c) 7
d) 3
Rozwiązanie

Kosmiczną całość symbolizowała liczba:
a) trzy
b) dwanaście
c) siedem
d) cztery
Rozwiązanie

Apokalipsa św. Jana powstała:
a) w II w. n. e.
b) w I w. n.e.
c) na przełomie I i II w. n. e.
d) w I w. p.n.e.
Rozwiązanie

Herodiada doprowadziła do śmierci:
a) Jana Chrzciciela
b) św. Piotra
c) św. Pawła
d) Judasza
Rozwiązanie

Największą wartością według św. Pawła jest:
a) nadzieja
b) miłosierdzie
c) wiara
d) miłość
Rozwiązanie

Oddanie czegoś wartościowego za coś o niewielkiej wartości to oddanie czegoś za:
a) miskę soczewicy
b) salomonowy wyrok
c) mannę z nieba
d) laskę Mojżesza
Rozwiązanie

Hiob jest między innymi symbolem:
a) bezkrytycznej postawy wobec bólu i cierpienia
b) niezłomnej postawy i godności człowieka w chwili próby
c) biblijnego męczennika
d) ułomności ludzkich zsyłających na człowieka karę
Rozwiązanie

Armagedon to inaczej:
a) koniec świata
b) objawienie
c) zagłada ludzkości
d) Sąd Ostateczny
Rozwiązanie

Hiob został skazany na cierpienia na skutek:
a) nadmiernej pokory
b) grzechu ciężkiego
c) nadmiernej pychy
d) zakładu Boga z Szatanem
Rozwiązanie

Wierzgać przeciw ościeniowi oznacza:
a) popaść w rozpacz
b) daremnie się buntować
c) nie zgadzać się z kimś
d) wystosowywać bezpodstawne zarzuty
Rozwiązanie

Autorstwo „Pieśń nad pieśniami” przypisuje się:
a) Dawidowi
b) Koheletowi
c) Salomonowi
d) Izajaszowi
Rozwiązanie

Opis stworzenia świata ma strukturę:
a) lamentacyjną
b) hymniczną
c) dziękczynną
d) apokaliptyczną
Rozwiązanie

Studnia w Biblii jest symbolem:
a) oczyszczenia
b) zbawienia
c) grzechu pierworodnego
d) Boga
Rozwiązanie

Być na świeczniku oznacza:
a) płonąć ze wstydu
b) być wyśmiewanym przez innych
c) być zapomnianym
d) być kimś popularnym
Rozwiązanie

Apoteoza to inaczej:
a) objawienie
b) misterium
c) ubóstwienie
d) pochwała
Rozwiązanie

Pan Bóg stworzył ziemię z:
a) niebytu i nicości
b) Chaosu
c) bezładu i ciemności
d) połączenia żywiołów
Rozwiązanie

Umrzeć to inaczej przenieść się na łono:
a) Hioba
b) Abrahama
c) Mojżesza
d) Łazarza
Rozwiązanie

Podczas aktu Stworzenia Pan Bóg stworzył człowieka:
a) piątego dnia
b) siódmego dnia
c) szóstego dnia
d) pierwszego dnia
Rozwiązanie

Pieśń nad Pieśniami nie jest
a) pieśnią żałobną
b) pieśnią weselną
c) pieśnią religijną
d) zbiorem pieśni
Rozwiązanie

Tagi:
Partner serwisu: