Biblia
      Biblia | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowietest   


Test:

Hiob jest między innymi symbolem:
a) ułomności ludzkich zsyłających na człowieka karę
b) niezłomnej postawy i godności człowieka w chwili próby
c) bezkrytycznej postawy wobec bólu i cierpienia
d) biblijnego męczennika
Rozwiązanie

Największą wartością według św. Pawła jest:
a) miłość
b) miłosierdzie
c) wiara
d) nadzieja
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Hiob został skazany na cierpienia na skutek:
a) nadmiernej pokory
b) nadmiernej pychy
c) zakładu Boga z Szatanem
d) grzechu ciężkiego
Rozwiązanie

Wśród Apostołów nie odnajdziemy:
a) Mateusza
b) Filipa
c) Marka
d) Macieja
Rozwiązanie

Do ilu Kościołów Jan skierował Apokalipsę?
a) 3
b) 12
c) 4
d) 7
Rozwiązanie

Autorstwo „Pieśń nad pieśniami” przypisuje się:
a) Dawidowi
b) Izajaszowi
c) Salomonowi
d) Koheletowi
Rozwiązanie

Św. Paweł stawia miłość ponad:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) mówienie językami aniołów
c) dar prorokowania
d) poznanie całej wiedzy
Rozwiązanie

Apoteoza to inaczej:
a) ubóstwienie
b) objawienie
c) pochwała
d) misterium
Rozwiązanie

Umrzeć to inaczej przenieść się na łono:
a) Hioba
b) Abrahama
c) Mojżesza
d) Łazarza
Rozwiązanie

Kto odpieczętował tajemniczą Księgę?
a) Baranek
b) Bóg Ojciec
c) Starcy
d) Czterech Jeźdźców
Rozwiązanie


Symbolem płodności służącym do odpędzania złych mocy była:
a) laska
b) trzcina
c) lilia
d) skała
Rozwiązanie

Zamiast ofiary z Izaaka Abraham złożył Bogu w ofierze:
a) kozła
b) owcę
c) barana
d) jagnię
Rozwiązanie

Podczas aktu Stworzenia Pan Bóg stworzył człowieka:
a) pierwszego dnia
b) siódmego dnia
c) szóstego dnia
d) piątego dnia
Rozwiązanie

Ezaw to brat bliźniak:
a) Izaaka
b) Abrahama
c) Mojżesza
d) Jakuba
Rozwiązanie

W słup soli zamieniła się żona:
a) Izajasza
b) Hioba
c) Lota
d) Abrahama
Rozwiązanie

Teofania to:
a) złożenie Bogu ofiary
b) spotkanie człowieka z Bogiem
c) wywyższenie Boga
d) pieśń dziękczynna skierowana do Boga
Rozwiązanie

Być na świeczniku oznacza:
a) być kimś popularnym
b) być wyśmiewanym przez innych
c) być zapomnianym
d) płonąć ze wstydu
Rozwiązanie

Pan Bóg stworzył ziemię z:
a) Chaosu
b) połączenia żywiołów
c) niebytu i nicości
d) bezładu i ciemności
Rozwiązanie

Kosmiczną całość symbolizowała liczba:
a) siedem
b) cztery
c) trzy
d) dwanaście
Rozwiązanie

Wierzgać przeciw ościeniowi oznacza:
a) nie zgadzać się z kimś
b) wystosowywać bezpodstawne zarzuty
c) popaść w rozpacz
d) daremnie się buntować
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Herodiada doprowadziła do śmierci:
a) Jana Chrzciciela
b) św. Pawła
c) Judasza
d) św. Piotra
Rozwiązanie

Pieśń nad Pieśniami nie jest
a) pieśnią żałobną
b) zbiorem pieśni
c) pieśnią religijną
d) pieśnią weselną
Rozwiązanie

Studnia w Biblii jest symbolem:
a) grzechu pierworodnego
b) Boga
c) zbawienia
d) oczyszczenia
Rozwiązanie

Opis stworzenia świata ma strukturę:
a) apokaliptyczną
b) hymniczną
c) dziękczynną
d) lamentacyjną
Rozwiązanie

Oddanie czegoś wartościowego za coś o niewielkiej wartości to oddanie czegoś za:
a) miskę soczewicy
b) mannę z nieba
c) salomonowy wyrok
d) laskę Mojżesza
Rozwiązanie

Apokalipsa św. Jana powstała:
a) w I w. p.n.e.
b) w I w. n.e.
c) na przełomie I i II w. n. e.
d) w II w. n. e.
Rozwiązanie

Batszeba była matką:
a) Salomona
b) Jonasza
c) Izaaka
d) Dawida
Rozwiązanie

Oblubieniec może być:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) Bogiem-Jahwe
c) Chrystusem
d) kochankiem Oblubienicy
Rozwiązanie

Symbolicznym zwierzęciem przypisywanym św. Łukaszowi był:
a) baran
b) lew
c) wół
d) orzeł
Rozwiązanie

Armagedon to inaczej:
a) objawienie
b) Sąd Ostateczny
c) zagłada ludzkości
d) koniec świata
Rozwiązanie

Tagi:
Partner serwisu: