Biblia
      Biblia | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowietest   


Test:

Ezaw to brat bliźniak:
a) Abrahama
b) Jakuba
c) Mojżesza
d) Izaaka
Rozwiązanie

Autorstwo „Pieśń nad pieśniami” przypisuje się:
a) Izajaszowi
b) Dawidowi
c) Koheletowi
d) Salomonowi
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606
Św. Paweł stawia miłość ponad:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) mówienie językami aniołów
c) poznanie całej wiedzy
d) dar prorokowania
Rozwiązanie

Herodiada doprowadziła do śmierci:
a) Jana Chrzciciela
b) Judasza
c) św. Piotra
d) św. Pawła
Rozwiązanie

W słup soli zamieniła się żona:
a) Izajasza
b) Hioba
c) Abrahama
d) Lota
Rozwiązanie

Największą wartością według św. Pawła jest:
a) miłość
b) wiara
c) miłosierdzie
d) nadzieja
Rozwiązanie

Pan Bóg stworzył ziemię z:
a) bezładu i ciemności
b) połączenia żywiołów
c) niebytu i nicości
d) Chaosu
Rozwiązanie

Oblubieniec może być:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) Bogiem-Jahwe
c) kochankiem Oblubienicy
d) Chrystusem
Rozwiązanie

Hiob został skazany na cierpienia na skutek:
a) grzechu ciężkiego
b) nadmiernej pokory
c) nadmiernej pychy
d) zakładu Boga z Szatanem
Rozwiązanie

Umrzeć to inaczej przenieść się na łono:
a) Abrahama
b) Mojżesza
c) Łazarza
d) Hioba
Rozwiązanie


Hiob jest między innymi symbolem:
a) niezłomnej postawy i godności człowieka w chwili próby
b) bezkrytycznej postawy wobec bólu i cierpienia
c) ułomności ludzkich zsyłających na człowieka karę
d) biblijnego męczennika
Rozwiązanie

Opis stworzenia świata ma strukturę:
a) dziękczynną
b) lamentacyjną
c) hymniczną
d) apokaliptyczną
Rozwiązanie

Wśród Apostołów nie odnajdziemy:
a) Filipa
b) Macieja
c) Marka
d) Mateusza
Rozwiązanie

Do ilu Kościołów Jan skierował Apokalipsę?
a) 4
b) 3
c) 12
d) 7
Rozwiązanie

Kosmiczną całość symbolizowała liczba:
a) trzy
b) siedem
c) dwanaście
d) cztery
Rozwiązanie

Batszeba była matką:
a) Jonasza
b) Dawida
c) Salomona
d) Izaaka
Rozwiązanie

Pieśń nad Pieśniami nie jest
a) pieśnią religijną
b) pieśnią żałobną
c) pieśnią weselną
d) zbiorem pieśni
Rozwiązanie

Być na świeczniku oznacza:
a) być wyśmiewanym przez innych
b) płonąć ze wstydu
c) być zapomnianym
d) być kimś popularnym
Rozwiązanie

Teofania to:
a) wywyższenie Boga
b) spotkanie człowieka z Bogiem
c) pieśń dziękczynna skierowana do Boga
d) złożenie Bogu ofiary
Rozwiązanie

Armagedon to inaczej:
a) koniec świata
b) objawienie
c) zagłada ludzkości
d) Sąd Ostateczny
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612
Symbolicznym zwierzęciem przypisywanym św. Łukaszowi był:
a) lew
b) baran
c) orzeł
d) wół
Rozwiązanie

Wierzgać przeciw ościeniowi oznacza:
a) wystosowywać bezpodstawne zarzuty
b) daremnie się buntować
c) popaść w rozpacz
d) nie zgadzać się z kimś
Rozwiązanie

Oddanie czegoś wartościowego za coś o niewielkiej wartości to oddanie czegoś za:
a) mannę z nieba
b) salomonowy wyrok
c) laskę Mojżesza
d) miskę soczewicy
Rozwiązanie

Apokalipsa św. Jana powstała:
a) w II w. n. e.
b) na przełomie I i II w. n. e.
c) w I w. n.e.
d) w I w. p.n.e.
Rozwiązanie

Studnia w Biblii jest symbolem:
a) zbawienia
b) Boga
c) grzechu pierworodnego
d) oczyszczenia
Rozwiązanie

Podczas aktu Stworzenia Pan Bóg stworzył człowieka:
a) szóstego dnia
b) siódmego dnia
c) piątego dnia
d) pierwszego dnia
Rozwiązanie

Kto odpieczętował tajemniczą Księgę?
a) Czterech Jeźdźców
b) Baranek
c) Bóg Ojciec
d) Starcy
Rozwiązanie

Zamiast ofiary z Izaaka Abraham złożył Bogu w ofierze:
a) owcę
b) barana
c) kozła
d) jagnię
Rozwiązanie

Apoteoza to inaczej:
a) misterium
b) pochwała
c) objawienie
d) ubóstwienie
Rozwiązanie

Symbolem płodności służącym do odpędzania złych mocy była:
a) skała
b) lilia
c) laska
d) trzcina
Rozwiązanie

Tagi: